Tag: Cho thuê xe tự lái theo tháng

Kinh nghiệm thuê xe tự lái theo tháng

Kinh nghiệm thuê xe tự lái theo tháng

Sau khi ký hợp đồng cho thuê xe tự lái theo tháng, bạn sẽ phải mang: hợp đồng thuê xe, CMND người đứng tên hợp đồng, hộ khẩu bản chính, 01 xe máy kèm cà vẹt xe để nhận xe