Tag: kinh nghiệm du lịch campuchia

Lưu ý khi du lịch Campuchia

Lưu ý khi du lịch Campuchia

Một kinh nghiệm du lịch Campuchia đáng lưu ý đó là bàn tay trái. Nếu người Campuchia đưa cho bạn bất cứ đồ vật gì, bạn hãy đón lấy nó bằng tay phải để thể hiện sự nhiệt thành và