Tag: thông tin xe Hyundai Elantra 2017

Tìm hiểu xe Hyundai Elantra 2017

Tìm hiểu xe Hyundai Elantra 2017

Hyundai Elantra 2017 được ra mắt toàn cầu với 3 phiên bản hoàn toàn mới 1.6 và 1.8 một số thị trường có thêm phiên bản 2.0. Bước đốt phá đầu tiên của Hyundai Elantra 2017 là đã loại bỏ