Tag: Thủ tục thuê xe tự lái

Tìm hiểu thủ tục thuê xe tự lái

Tìm hiểu thủ tục thuê xe tự lái

Sau khi ký hợp đồng, bạn sẽ phải mang: thủ tục thuê xe tự lái TPHCM, chứng minh nhân dân người đứng tên hợp đồng, hộ khẩu bản chính, 01 xe máy kèm cà vẹt xe để nhận xe tại