Tag: thuê xe ô tô 5 chỗ subaru outback

Lựa chọn nơi cho thuê xe ô tô 5 chỗ Subaru Outback

Lựa chọn nơi cho thuê xe ô tô 5 chỗ Subaru Outback

Quá trình ngược lại với lúc đầu. Nhà xe sẽ kiểm tra trước khi nhận lại tài sản. Nếu có hư hỏng gì phát sinh thì đối chiếu với ảnh chụp (hoặc clip quay) ban đầu. Trường hợp hư hỏng